Om oss
Klinikken ble åpnet i januar 2018 av øre nese halsleger som tidligere har jobbet sammen på Øre-nese-halsavdelingen på Haukeland Universitetssykehus og ellers har vært tilknyttet ulike ønh-spesialistklinikker i Bergen. Vi utreder og behandler øre-nese hals-sykdommer

Øre-nese-halsspesialistene:

Hogne Vaagland

Svein Nygaard

Jens-Christian Eriksson

Stein Lybak

I tillegg til de fire legene på klinikken, finner du gode kollegaer med ulike bakgrunner innen helsefag.

Audiografer: Jannicke Flo Johansen, Tom Holsæter, Thomas Dalmo
Sykepleier: Linda Råen
Helsekretærer: Reidun Egge, Jorunn Daae, Bente Berge, Marthe Nilsen